dimarts, 7 de juliol de 2015

ACTIVITATS REEIXIDES DEL SEMINARI 2014-2015. CORNELLÀ DE LLOBREGAT, SANT BOI DE LLOBREGAT, ESPARREGUERA. (ZONA 3)

Escola Antoni Gaudí (Cornellà de Llobregat)Title: IMPROVING DAILY ROUTINES.  
Level: 4th grade.
AIMS: 
-       To improve their speaking skills referring to the daily routines(time-spelling-feelings)
-       To increase the vocabulary about specific topic (feelings)
-       To get to know the irregular plural of some words
-       To increase the vocabulary (board game, reading book)
-       To get acquainted with the reading in English
-       To interact with LA or teacher in L2
CONTENTS: 
-       The time
-       Adjectives related to feelings
-       Reading books for pleasure
-       Words with irregular plurals


Escola Mediterrània (Cornellà de Llobregat)


Títol: Unit 4 :Run, run, run (Bugs world 1).
Nivell educatiu: 1r. Nivell de primària.
OBJECTIUS:
-Coneixement del vocabulari bàsic de la unitat 4 “RUN RUN RUN”
-Reconeixement del nom dels animals i relacionar-lo amb el seu dibuix
-Reproduir la pronúncia adequada dels mots (animals)
-Respectar el torn d’intervencions en els games.
-Recordar i utilitzar el vocabulari habitual a l’aula d’anglès.
CONTINGUTS:
A)Rutines de començament :
1.-Hello song
2- Conversa inicial ( What’s your name? How are you? What’s your favourite...?)
3- Repàs del vocabulari a treballar (animals)
4 –Colin’s favourite word (amaguem una paraula del vocabulari pel final de classe)
B)Vocabulari :
1.- giraffe-lion-mouse-zebra-elephant-parrot (animals)
2.- find a pair- try again- it’s your turn – click on (games)
3.-tidy up, time to finish... (acabament de sessió)
4.-sit down, stand up, Can I go to the toilet, please?, How are you today?, Do you remember...?
Here you are, Thank you ... (aquests 3r i 4rt. apartat és vocabulari habitual de desenvolupament
ordinari a l’aula d’anglès en qualsevol sessió)
C)Rutines d’acabament :
1.- Colin’s favourite song (per descobrir paraula amagada)
2.- Good bye song


Escola Marianao (Sant Boi de Llobregat)


Títol: Videoconferència (Skype) amb Irlanda i Texas.
Nivell educatiu: 2n de CS.
OBJECTIUS:
Treballar l'expressió oral en anglès a través de situacions quotidianes motivadores per als infants, tant a nivell productiu com receptiu.
CONTINGUTS:
-Estructures lingüístiques orals en anglès: presentacions, "likes and dislikes"...
-Diferència horària , situació geogràfica i cultura de les escoles amb què s'estableix la comunicació.


Escola Benviure (Sant Boi de Llobregat)


Title: Describing people bingo.  
Level: Grade 5.
AIMS: 
Ask about and describe people’s physical appearance.
CONTENTS: 
MAIN VOCABULARY
HAIR short, small, blond, , curly, straight
EYES big glasses, beard, a moustache , fringe
CLOTHES T-shirt, jeans, trainers; jacket, jumper, shirt, skirt, shoes, shorts, tracksuit, trousers, hat
MAIN STRUCTURES
Adjective + adjective + noun;
What does she look like? I've got... I haven't got...
He's / She's got… He / She hasn't got…
I'm / He's / She's wearing…


Escola Taquígraf Garriga (Esparreguera)


Títol: ENTREVISTA.
Nivell educatiu: 6è de primària.
OBJECTIUS:
Presentar-nos
Presentar al nostre company (utilitzant tercerca persona)
Revisar vocabulari relacionat amb les descripcions (small eyes, tall, thin...)
Conèixer vocabulari sobre el temps lliure ( anar al cinema, fer els deures..)
CONTINGUTS:
Presentació (I AM, I LIVE IN, ..)
Nacionalitat (I AM FROM..)
Likes and dislikes (I  LIKE / I DON’T LIKE) (SHE-HE LIKES / SHE-HE DOESN’T LIKE)
My favourite subject
Talking about your free time (practicar: go to the cinema, enjoy with friends, etc.) i practicar possessius (my, her, his...)Escola Pau Vila (Esparreguera)


Title: I’m an animal! Project work.  
Level: Grade 4.
AIMS: 
To classify animals, knowing general characteristics in an accurate way.
To describe animals according to their physical characteristics
To identify habitats, abilities, feeding…
To read aloud with good fluency, accuracy, intonation and expression.
To interact with others
To do a good oral performance presenting each one’s animal
CONTENTS: 
Animals(vertebrates, invertebrates); animal groups(mammals, birds, amphibians, reptiles, fish + insects, arachnids, mollusks)
Habitats
Parts of the animals body
Abilities
Feeding


Escola Montserrat (Esparreguera)


Títol: SITUATIONS.
Nivell educatiu: 3r Ed. Primària
OBJECTIUS:
- Entendre situacions determinades
- Crear noves situacions
- Assolir el vocabulari i la gramàtica treballada
- Representar situacions
- Reforçar l’expressió oral
CONTINGUTS:
- Vocabulari sobre “Classroom objects”
- Gramàtica “Have you got...?”


Escola Roques Blaves (Esparreguera)


Títol: MY BEDROOM.
Nivell educatiu: 4TH.
OBJECTIUS:
- Using language relating to objects they have/don’t have in their rooms
- Using language related to leisure-time activities
- Reading and learning about different children’s bedrooms and hobbies
- Describing their rooms
- Transferring the information about their rooms into a writing text
CONTINGUTS:
- Objects in rooms: CD player, rollerblades, skateboard, magazines, books, posters, board games, computers, TV, toys, guitar, ….
- What have you got in your bedroom?/ I have got …….and…………/but I haven’t got ………….or……..in my bedroom.
- Leisure activities: Play games, listen to music, read a book, read a magazine, watch the TV, play the guitar, play football,………
- What leisure activities can you do in your room?/Can you….?  I can …….and…./but I can’t …………. or ………in my bedroom.
- Connectors: and, or, but 


Escola Estel (Esparreguera)


Títol: ROLE PLAY.
Nivell educatiu: 4rt - 5è Primària.
OBJECTIUS:
- Millorar la expressió oral en anglès.
- Ser capaç de fer una representació amb naturalitat.
CONTINGUTS:
- Expressió i comunicació de sentiments i emocions a través de l'expressió oral i corporal.
- Reproducció i memorització de textos breus, acompanyant-los d'elements no verbals que ajudin a la seva comprensió.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada