dilluns, 4 de febrer de 2013

Experiència compartida: Així treballem als centres. Escola Montseny. Sant Just Desvern.La Joana, mestra especialista de l’escola Montseny,  ens ha fet arribar la seva col.laboració al bloc.

CLOTHES DICTATION

Grup: Infantil, 5 anys.
Organització: Mig grup (12 nens/es) dividit en 3 racons (4 nens/es per racó).
Vocabulari: shoes, T-shirt, trousers, hat, red, yellow, green and blue.
Temps: 10-15 minuts.
Objectius:
 Reconèixer el vocabulari referent a la roba i als colors.
 Ser capaç de nomenar aquest vocabulari.
 Practicar la inversió de l'adjectiu i el nom en anglès de forma natural.

Material:
 3 fulls doblegats per la meitat.
Targes de peces de roba de diferents colors. S'hauran de preparar tantes peces de roba de cada color com nens/es hi hagi perque cadasqú en tingui una. També poden treballar en parelles.
 Bluetack.

Aquesta activitat està pensada per ser un racó en una classe dividida en tres racons, cada un amb un mestre que guia l'activitat.

Activitat:
Els LAs preparen un full doblegat i dintre, amb l'ajuda del Bluetack, hi enganxen una peça de roba de cada (dels colors que vulgui) de manera que quedi com si la roba la portés un maniquí. Dobleguen el full de manera que no es vegi el seu interior.

Repassem el vocabulari, 5 min.
Els LAs posen totes les targes de les diferents peces de roba de diferents colors a sobre de la taula i fan preguntes per a que els nens/es repassin el vocabulari de la roba i els colors.
-What colour is the T-shirt/hat..?
-What's this?
També pot fer una petita activitat de TPR (Total Physical Response) en la qual els nens/es han de respondre físicament la seva ordre.
–Take the red hat/ the blue trousers...

Apofitant aquests minuts de repàs, els LAs demanen a cada un dels alumnes que agafin una tarja que es correspongui amb les que ells tenen preparades dintres del full doblegat. Quan els alumnes ho agafen, l'adult ho col·loca tal com ho ha fet amb les seves peces de roba. Un cop acabat això, els LAs agafen el full que havien preparat amb anterioritat i Surprise, Surprise! ensenya als nens/es l'interior d'aquest. Aquests s'adonen que les peces de roba que ells/es han col·locat al centre de la taula i les del LAs són les mateixes.
–Is it the same? Yes/ No
En cas negatiu, els alumnes han de corregir-ho tenint com a referència la combinació de prendes de roba i colors que han fet els LAs.

Per corregir-ho poden anar demanant:
-Is your hat blue?
Is your T-shirt red?
–Etc.

Això és una manera d'explicar l'activitat evitant utilitzar la L1. Tota l'activitat anterior s'ha portat a terme en anglès i ara els nens/es saben el que han de fer: agafar les peces de roba que se'ls digui i col·locar-les dintre del full doblegat de manera que la resta no vegin el que estan fent.

Comencem l'activitat!
Ara és el torn dels alumnes. Poden treballar de manera individual o en parelles. S'ha de tenir en compte que si es treballa individualment hi ha d'haver tantes peces de roba de cada color com alumnes.
Els LAs canvien les peces de roba que estan dintre del seu full doblegat per al nou dictat sense que els alumnes ho vegin.  Així, al final de l'activitat, tots han de coincidir amb el tipus i el color de les peces de roba dintre del seu full doblegat.

Si hi ha temps suficient, després d'aquest pas, un dels alumnes pot passar a fer el dictat, de manera que s'haurà de preparar una mostra i haurà de dictar les diferents peces de roba a la resta de companys. Per exemple:  red hat, blue T-shirt, green trousers and yellow shoes.

Els LAs són la  Mariona Pino , INS Sant Just i el  Jakub Kowalich, ASB. Si voleu veure la resta de les fotografies, podeu seguir aquest enllaç
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada