dimarts, 10 d’abril de 2012

Experiència Compartida. Així treballem als centres. ESC Joan Maragall. Esplugues de Llobregat.

Els language assistants (alumnes de l’escola americana) que vénen al nostre centre són el Jaume Ros i la Lucy Donaldson. Han estat venint a les sessions de dimecres a la tarda regularment i de forma puntual. Mostren bona disposició per ajudar la mestra i els nens, parlen sempre en anglès i els nens els estimen molt.
La classe es fa en anglès com a llengua vehicular, amb el grup sencer, primer a 1r A i després a 1r B. Les classes comencen a les 15 hores, cada sessió dura 45 minuts i els language assistant arriben a 1r A sobre les 15.15h i entren en contacte amb el que es treballa en aquella sessió (que és el mateix que es farà seguidament a la classe de 1r B). Normalment, es treballen les rutines:
* Cançó de Hello!
* Data i assistència (es compten els nens i es mira qui falta).
* El temps.
* Salutació dels “puppets” o mascotes (personatges del llibre en forma de peluix), i lliurament (durant la sessió) als nens que mostren més bon comportament aquell dia.
 *Instruccions amb mímica (Total Physical Response): swim, eat, run, open the window...
 * La lliçó corresponent al dia, que pot consistir, entre d’altres activitats, en:
    - cantar alguna cançó (bé nova o bé ja coneguda).
- treballar sobre vocabulari (amb flashcards i wordcards): introducció o repàs, normalment en forma de cancó o jocs (What’s missing?, Match/Memory, What is this?...).
- explicar una història amb suport visual i auditiu, relacionada amb el vocabulari.
- fer algun exercici del llibre o en fitxes relacionat amb el vocabulari.
*Cancó i salutació de comiat.
La mestra procura que els language assistant participin el màxim possible en la dinàmica de la classe, dirigint-se als nens en anglès: donant instruccions, dirigint els jocs, explicant la història, ajudant els nens quan fan els exercicis del llibre...
La valoració de la mestra és molt positiva, perquè els language assistant mostren una actitud positiva i els nens tenen l’oportunitat de rebre input en llengua anglesa per part de parlants “nadius” en una etapa en què, sembla ser, tenen la plasticitat necessària per adquirir els fonemes de la llengua estrangera de manera senzilla.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada