divendres, 30 de maig de 2014

Experiència compartida. Així treballem als centres: Escola Taquígraf Garriga (Esparreguera)L'escola Taquígraf Garriga d'Esparreguera ens presenta una de les activitats que han portat a terme amb les LA que treballen amb l'alumnat de 4t de primària. 

Vocabulari:
Places: museum, park, school, beach, shops.
Means of transport:  bus, car, taxi, motorbike and train.
Daily routines: get up, have breakfast, go to school, go home, go to bed, have lunch, have dinner, have lessons.

Estructures:
Present simple (affirmative)
I go to the _____ by _____
Remarcar que amb “school” no fan servir l’article “The”

Dinàmica:
1a sessió: estudiem les rutines: get up, have breakfast, go to school...
2a sessió: es revisa i practica el vocabulari amb diferents jocs (memòria, sopa lletres, penjat,...).  Es dóna a cada alumne/a una fotocòpia amb els dos cercles, un amb els transports i un altre amb els llocs. Ho pinten i hi escriuen la paraula “by” al costat de cada transport i escriuen també les paraules “beach”, “park”,... Ho monten amb l’enquadernador i els queda dos cercles mòbils.
3a sessió: els alumnes estudien el present simple i practiquen les estructures: I play football./ You get up at seven o’clock. / They go home./ He goes to bed.
4a sessió  (amb les Language Assistants):
Els alumnes es posen en parelles i porten la roda mòbil. Un col·loca la seva roda on vol i l’altre ha d’anar dient frases fins que encerti alguna de les possibilitats de l’altre:

Alumne 1: I go to the beach by train.
Alumne 2: No.

Alumne 1: I go to the shops by car.

Alumne 2:  Yes. Your turn!


Gràcies, M. José, per compartir!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada