dilluns, 20 de febrer de 2012

Experiència compartida. Així treballem als centres. ESC Montserrat. Sant Just Desvern


TOTES LES FOTOS LES PODEU VEURE AQUÍ


El passat dimecres, 8 de febrer, l’Alicia Aguilar va venir a visitar-nos a la nostra escola. Nosaltres som l’Escola Montserrat de Sant Just Desvern i també participem en el projecte Sharing To Learn.
Aquest és el segon any que la nostra escola participa en aquest projecte i estem molt contents de poder participar-hi. És per això que, aquest curs hem decidit ampliar-ho i ho portem a terme en dos cursos: a 1r i a 3r de primària.
Les sessions les fem amb mig grup i participen dues Language Assistants a cada classe, una de l’ASB i una altra del INS Sant Just.

A 1r:
L’Emma, de l’ASB i l’Alexandra de l’INS comparteixen aquesta experiència amb els alumnes de 1r.
A la sessió d’avui hem dividit la classe en 3 corners, enfocats en speaking i en repassar vocabulari après en el conte. La unitat que es treballa són els animals i els colors i el que jo voldria ser de gran. El conte és la història d’un camaleó que no està content de ser com és i va el zoo i es converteix en animals diferents.A cada corner està format per quatre nens i està dinamitzat per la mestra i l’assistant. Prèvia a la sessió els hi explico que treballaran en els corners.
Emma’s corner: Repassem el conte, treballant els animals i els colors, L’Emma ensenya les flashcards dels diferents colors i els nens han d’enganxar a la pissara al costat de la flashcard l’animal que li correspon. Després en una graella del costat de l’animal corresponent pinten el color escaient.
Alexandra’s   corner:  En aquest corner Alexandra repassa les estructures de la història i els nens han de fer un camaleó.
Mireia’s corner: Ells dibuixen la seva cara i el cos és un animal i diuen la frase màgica del conte: “ I wish I could be.....a turtle or I wish I could be a Lion


A 3r:
A 3r són la Cristina, de l’ASB i la Clara, de l’INS qui participen. En aquesta sessió, la mestra de l’aula, la Mireya, ha dividit el grup en 3 corners, enfocats tots 3 en el speaking. En cada corner es treballa un vocabulari i/o estructures diferent i tots els nens passen pels 3 corners. La unitat que estan treballant ara és sobre el menjar. Cada corner està format per un grup de 3 o 4 alumnes i està dinamitzat per una language assistant i la mestra. Les Language Assistants són les encarregades de explicar el seu corner.

Clara’s corner: Memory. Han jugat al memory, on els nens havien de relacionar el dibuix amb la paraula del vocabulari dels utensilis que es fan servir per menjar. A més, la clara els hi anava fent preguntes: How do you spell___? What can you drink? What can you eat with the spoon?

Cristina’s corner: Do you like...? Cada nen té una fitxa i han de completar la graella preguntant els seus companys: Do you like...? Yes, I do or No, I don’t. La Cristina dinamitza l’activitat i un cop han acabat, els hi demana que escriguin el vocabulari o que diguin frases amb els resultats, per exemple: She likes.... or She doesn’t like...

Mireya’s corner: Can I have...? És un joc on els nens han de demanar pel menjar: Can I have some _____, please? I la mestra li dóna la flashcard. Després a la inversa, la mestra reparteix les flashcards, sense mirar-les, i ha d’intentar endevinar qui té cada flahscard. Ells han de respondre: Yes, here you are o, en el cas que ja no hi hagi: No, I can’t, sorry. Un cop la mestra té totes les flashcards, passa a ser un dels nens el qui ha d’endevinar.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada